Erosteko aukera ematen duen alokairuaren modalitaterako bete beharreko baldintzak.

Maizterrak aseguru poliza eta erantzukizun zibila kontratatzeko duen betebeharra. Salmenta erregimenean etxebizitza babestu bat eskuratzeko berak.

  • EAEn erroldatuta egotea. Eskatzaileetako bat behintzat EAEn erroldatuta egotea, antzinate urte batekin.
  • Diru-sarreren muga. Bizikidetza-unitateko sarrera ponderatuak 9.000-39.000 euro bitartean izatea. Indarreko PFEZa
  • Bizikidetza-unitateko kide guztiek etxebizitzarik jabetzan ez edukitzea, ezta jabetza soilean eta azalera edo gozamen-eskubidean ere etxebizitza esleitu aurreko bi urteetan. Erosteko momentuan etxebizitzarik jabetzan ez edukitzea egiaztu behar da baita ere.