SALMENTA PREZIOAREN GAINEKO KENKARIAK:

Erosteko aukera baliatzen bada, honako zenbatekoak kenduko dira:

1.- Salmenta prezioaren gainean ORDAINDUTAKO ERRENTEN ondorengo ehunekoak (%): VISESA haren bezeroentzako onuragarriagoa den beste ehuneko batzuetara (%) lotzen da, ordenantzan ezarritako gutxienekoak gainditzen dituztenak:

a) ordaindutako errenten % 60, maizterrak erosteko aukera 5. urtean baliatzen badu.
b) ordaindutako errenten % 65, maizterrak erosteko aukera 4. urtean baliatzen badu.
c) ordaindutako errenten % 70, maizterrak erosteko aukera 3. urtean baliatzen badu.
d) ordaindutako errenten % 75, maizterrak erosteko aukera 2. urtean baliatzen badu.
e) ordaindutako errenten % 80, maizterrak erosteko aukera 1. urtean baliatzen badu.

2.- Ordaindutako kontraprestazioa.

(*) Baldintzak orokorrak.