Gastuak -Zerbitzuak eta zergak.

Kontratutik ondorioztatutako notario eta erregistroaren gastuak, zergak, tasak, komunitateko gastuak eta erabileragatik ezarriko diren gainontzekoak maizterraren kargura.