Sozietatearen Bazkideak eta kapital soziala

Visesaren gaur egungo kapital soziala 37,2 milioi eurokoa da eta honelaxe banatzen da titulartasuna:

Socios y capital