Egitekoa, ikuspegia eta baloiak

Egitekoa

Babes publikoko etxebizitza promozioko produktuak/zerbitzuak eskaintzea, alokairu- zein hiri birgaitze/berritze araubidean, Etxebizitzaren Gida Planean adierazitako etxebizitza-beharrak asetzeko, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailarekin eta Euskal Autonomia Erkidegoko beste eragile publiko-pribatu batzuekin koordinatuta, jasangarritasun, eraginkortasun energetiko eta irisgarritasun irizpideen arabera jokatuz.

Ikuspegia

EAEko funtsezko eragile izatea etxebizitza politika publikoa eta hiri-birgaitzea eta -berritzea aurrera eramateko orduan, Etxebizitzaren Gida Plana garatzen lagunduz, zerbitzu publikoa ematen dien kolektibo ezberdinen etxebizitza-beharrei egokitutako produktu- eta zerbitzu-zorroa izanda, eta eredu jasangarrian oinarrituta.

Balioak

 • Gardentasuna, herritarren parte-hartzea eta ebaluazioa
 • Efizientzia eta etengabeko hobekuntza
 • Errespetua eta tolerantzia
 • Lankidetza erakundeen artean nahiz eragile sozial eta ekonomikoekin
 • Jasangarritasuna
 • Berrikuntza
 • Etxebizitza-parkea mantentzearen inguruko kontzientziazio eta kultura
 • Erraztea eta komunikatzea
 • Irisgarritasun unibertsala
 • Zerbitzu publikoa
 • Gizarte- eta ekonomia-inpaktua