ERAIKUNTZA ETA BIRGAITZE JASANGARRIAREN 2011KO GIDA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ETXEBIZITZETARAKO

´Eraikuntza eta birgaitze jasangarriaren gida Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitzetarako´ argitalpenak etxebizitza-eraikinak eraikitzeko eta birgaitzeko bizi ziklo osoan aplikatu daitezken jardunbide egokien zerrenda jasotzen du. Horrek guztiak hirigintzako plangintza ez ezik, eraispenean zein etxebizitzak ustiatzeko eta mantentzeko lanetan sortutako hondakinen kudeaketa hartzen ditu barnean. Jardunbide egoki horiek etxebizitzak ingurumenaren aldetik jasangarriagoak izan daitezen laguntzen dute, kalitatean eraginik izan gabe, eta azken erabiltzailearentzako prestazioak edo funtzionaltasuna galdu gabe.

www.ihobe.net /argitalpenak / Eraikuntza eta birgaitze jasangarriaren 2011ko gida Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitzetarako