Bilatu
 
Bilatu
 

Hizkuntza:

Etxebizitza Plan Zuzendaria: 2013-2016.

MISIOA

Etxebizitza duin, egoki eta irisgarri bat lortzea erraztuko zaie merkatu libreko etxebizitza bat eduki ezin duten pertsonei, bereziki krisi ekonomikoaren ondorioz gizarte premian daudenei; epe ertain-­?luzeko alokairua sustatuko da etxebizitza publikoa esleitzeko modu lehenetsi gisa, eraikitako etxebizitzetan lehentasunez jardungo da, eta hiri birgaitze, berritze eta eraberritze lanak bultzatuko dira, be:ere etxebizitzaren sektorean lanean diharduten erakunde eta agente guz:ekin modu koordinatuan eta adostuan jardunez.

IKUSPEGIA

Enplegu eta Gizarte Poli:ketako Sailaren ikuspegia etxebizitza babestuen multzoa osatzea lortzea da, gizartearen premiei erantzuna emango diena, erabiltzeko eta gozatzeko baldintza anitzekin, formatu bakoitzerako dimentsio egoki batekin; horretarako, epe ertain-­?luzeko alokairua sustatuko duten estrategiak baliatuko dira, eta eraikitako etxebizitzetan bereziki jardungo da, etxebizitza multzoa sortzeko eta kudeatzeko eredua aldatzea bultzatuz; gaur egungo baliabide erabilgarrietara eta lege eta administrazio tresnetara egokituko dira, egoera ekonomikotik eratorritako gizarte larrialdiko egoerei bereziki erreparatuz.

ETXEBIZITZA PLAN ZUZENDARIA (2013?2016) INSPIRATU DUTEN PRINTZIPIOAK:

• Pertsonen duintasunaren balioa; bizia garatzeko leku bat izatea merezi dute.
• Krisi ekonomikoaren ondoriozko gizarte premia egoerei arreta emateko orientazio lehenetsia.
• Etxebizitza bat izatea erraztea, ez etxebizitza bat jabetzan izatea. Alokairua bultzatzea etxebizitza publikoak esleitzeko modu justuena den aldetik.
• Salmenta eta alokairuko etxebizitzak betetzeko eskaria bultzatzeko premiazko neurriak ezartzea: etxebizitza lortzeko moduak malgutzea, etxebizitzen eraikin berean sarbide modalitate desberdinak, jarduera desberdinak lurraldeen arabera, aldi baterako aurrez aurreko neurriak, bate:k lehentasuna duten kolek:boek etxebizitza lortu ahal izateko, eta, bestetik, alokatzeko verme nahikoak ematea maizterrei zein errentatzaileei.
• Hiri birgaitzea, berritzea eta eraberritzea sustatzea: eraikitako hiriari dagokion balioa ematea, bereziki iraunkortasuna hobetzea eta energia aurreztea helburutzat dituzten jarduerei dagokienez.
• Lurralde oreka bilatzea: etxebizitzen stockean lan egitea lurralde aldagaia aintzat hartuta, Arabako gaineskaintza eta Bizkaiko eta Gipuzkoako udalerri askotako gehiegizko eskaria gutxitzeko.
• Administrazioen arteko koordinazioa, etxebizitza publikoen arloko erronkak modu eraginkorragoan lantzeko asmoz.
• Etxebizitzen eskari erreala are zehatzago definitzea; Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroa birdefinitzea, premia errealera egokituz; hala, kolek:bo bakoitzaren premiak aintzat hartu ahalko dira, lehentasuna duten kolek:boek etxebizitza lortzea erraztuz.
• Sektore pribatuarekin lankidetzan aritzea Alokairurako sustapen eta eskuratzean sektore pribatua inplikatzea ahalbidetuko duten ekonomia eta finantza parametroak bilatzea.
• Baliabideen kudeaketan erabateko eraginkortasuna lortzea, eta administrazio lanak erraztea hobetzea.
• Berrikuntza plana betearaztean eta ekintzetan; baliabide eskuragarrietara eta premietara egokitzea ahalbidetuko duten ebaluazio eta jarraipen mekanismoak ezartzea.

ARDATZ ESTRATEGIKOAK:

  1. ARDATZA ETXEBIZITZA ALOKAIRU ERREGIMENEAN LORTU AHAL IZATEKO BULTZADA TINKOA
  2. ARDATZA LEHENTASUNA DUTEN KOLEKTIBOEI ETXEBIZITZA LORTZEKO AUKERA GEHIAGO EMATEA
  3. ARDATZA BALIABIDEAK BIDERATZEA, ERAIKINAK PREMIA BERRIETARA EGOKITZEKO ETA SUSTAPENERAKO BEHARREZKO LURZORUAK KUDEATZEKO
  4. ARDATZA BIRGAITZE EREDU BERRIA ETA IRAUNKORRA BULTZATZEA, SOZIALA, EKONOMIKOA ETA INTEGRATZAILEA, GIDALERRO EUROPARREKIN
  5. ARDATZA HUTSIK DAUDEN ETXEBIZITZEN KOPURUA MURRIZTEA
  6. ARDATZA ADMINISTRAZIOEN ARTEKO KOORDINAZIOA ETA KUDEAKETA
Euskadi, auzolana